ipday
หน้าแรก งานกฎหมายและคดี กฎหมายเกี่ยวกับอบต.

ข้อมูลการดำเนินงาน

กฎหมายเกี่ยวกับอบต.
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 24
2 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 26
3 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 25
4 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 24
5 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 25
6 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 25
7 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 28
8 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 24
9 พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 25
10 พรบ.ว่าด้วยการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 ภูวนาท 26
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ASEAN