ipday
หน้าแรก แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2018
2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน พฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2018
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน เรือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2017
4 ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลบางวัน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
 
ASEAN