ipday
หน้าแรก รายงาน รายงานประชุมสภาอบต.

ข้อมูลการดำเนินงาน

รายงานประชุมสภาอบต.
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 พุธ, 16 มกราคม 2019 ปรีดา เพชรศรี 4
2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 อังคาร, 30 ตุลาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 63
3 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 50
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 อังคาร, 16 ตุลาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 48
5 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อังคาร, 25 กันยายน 2018 ดุษฎี 42
6 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ศุกร์, 21 กันยายน 2018 ดุษฎี 41
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ศุกร์, 14 กันยายน 2018 office 79
8 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 ศุกร์, 17 สิงหาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 56
9 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 ศุกร์, 17 สิงหาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 51
10 นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปี 2561 ศุกร์, 17 สิงหาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 67
11 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา อบต.บางวัน ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018 ปรีดา 60
12 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018 ปรีดา 55
13 กำหนดนัดประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 54
14 เรียกประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 พุธ, 18 กรกฏาคม 2018 ดุษฎี 129
15 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 จันทร์, 09 กรกฏาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 49
16 นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 พุธ, 04 กรกฏาคม 2018 ปรีดา 52
17 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 อังคาร, 03 กรกฏาคม 2018 ปรีดา 49
18 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ศุกร์, 20 เมษายน 2018 ปรีดา เพชรศรี 93
19 กำหนดนัดวันประชุมสภา อบต.บางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 จันทร์, 09 เมษายน 2018 ปรีดา เพชรศรี 90
20 ประกาศเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018 ปรีดา เพชรศรี 90
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ASEAN