ipday
หน้าแรก กิจกรรมเด่น ๆ อบต.

ข้อมูลการดำเนินงาน

กิจกรรมเด่น อบต.
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมสิทธิและสวัสดิการ พฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2018 21
2 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) อังคาร, 11 ธันวาคม 2018 21
3 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 อังคาร, 11 ธันวาคม 2018 24
4 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในสิทธิของคนพิการ ประจำปี งปม.2562 พุธ, 28 พฤศจิกายน 2018 36
5 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 อังคาร, 30 ตุลาคม 2018 56
6 วันปิยมหาราช พุธ, 24 ตุลาคม 2018 60
7 กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ รัชกาลที่ 9 เสาร์, 13 ตุลาคม 2018 50
8 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ศุกร์, 12 ตุลาคม 2018 42
9 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 อังคาร, 25 กันยายน 2018 42
10 เดินขบวนลดใช้ถุงพลาสติก อังคาร, 18 กันยายน 2018 39
11 โครงการอบรมฟื้นฟูอาสากู้ชีพ/ศึกษาดูงานอาสากู้ชีพ ศุกร์, 14 กันยายน 2018 30
12 Big Cleannig Day ศุกร์, 24 สิงหาคม 2018 29
13 โครงการค่ายอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี 2561 พุธ, 22 สิงหาคม 2018 32
14 กิจกรรม "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว" ศุกร์, 17 สิงหาคม 2018 30
15 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พุธ, 15 สิงหาคม 2018 38
16 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 พุธ, 15 สิงหาคม 2018 35
17 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018 36
18 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อังคาร, 31 กรกฏาคม 2018 34
19 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 35
20 แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ศุกร์, 20 กรกฏาคม 2018 40
21 โครงการครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์เชิงบวก ประจำปี 2561 เสาร์, 14 กรกฏาคม 2018 44
22 ฺBig Cleaning Day ปราบยุงลายป้องกันไข้เลือดออก จันทร์, 09 กรกฏาคม 2018 38
23 การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ศุกร์, 29 มิถุนายน 2018 41
24 เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 พุธ, 27 มิถุนายน 2018 40
25 โครงการเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 เสาร์, 16 มิถุนายน 2018 37
26 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 อังคาร, 29 พฤษภาคม 2018 32
27 "กิจกรรมตำบลบางวันสะอาด 3 Rs- ประชารัฐ" ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 36
28 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 พุธ, 25 เมษายน 2018 42
29 งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 พุธ, 18 เมษายน 2018 35
30 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ตำบล ประจำปี 2561 "บางวันเกมส์" อังคาร, 10 เมษายน 2018 41
31 ฺBig Cleaning Day พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 36
32 อปพร.ศึกษาดูงาน ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 39
33 อบต.บางพระเหนือ จ.ระนอง ศึกษาดูงาน พุธ, 28 มีนาคม 2018 34
34 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำปี 2561 ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 39
35 อบต.เคลื่อนที่ พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2018 32
36 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 36
37 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิตย์, 18 มีนาคม 2018 41
38 โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" อังคาร, 13 มีนาคม 2018 41
39 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 อังคาร, 06 มีนาคม 2018 47
40 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มหาสอน จ.ลพบุรี อังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2018 54
41 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 อังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2018 48
42 กิจกรรมเคารพธงชาติ จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018 41
43 การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2018 35
44 โครงการฝึกอาชีพการถักเปลจากเชือกไนลอน ประจำปี 2561 จันทร์, 22 มกราคม 2018 39
45 โครงการงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561 จันทร์, 15 มกราคม 2018 40
46 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จันทร์, 15 มกราคม 2018 37
47 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 37
48 Big Cleaning Day อังคาร, 05 ธันวาคม 2017 37
49 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในสิทธิคนพิการ อังคาร, 14 พฤศจิกายน 2017 37
50 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 83
51 วันปิยะมหาราช อังคาร, 24 ตุลาคม 2017 89
52 มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวง รัชกาลที่ 9 พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2017 75
53 จิตอาสาพัฒนาวัด อังคาร, 17 ตุลาคม 2017 79
54 วันครบรอบ 1 ปี สวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 จันทร์, 16 ตุลาคม 2017 78
55 สถานีโทรทัศน์ TPBS อังคาร, 10 ตุลาคม 2017 85
56 โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 78
57 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 70
58 พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 75
59 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบางวัน (ปลูกดาวเรือง) จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 73
60 วันแม่ 12 สิงหาคม 2560 จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 67
61 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 70
62 โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 64
63 Big Cleaning Day จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 63
64 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและคนดูแลคนพิการ (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 60
65 แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 72
66 หล่อเทียนพรรษา ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 70
67 โครงการ อบต.บางวัน สานสัมพันธ์ (ร้องเพลงชาติ) ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 66
68 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2560 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 72
69 โครงการค่ายอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 75
70 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอพยพคนพิการ พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 73
71 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 68
72 ฝึกอบรมบ้านต้นแบบเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน หมู่ที่ 6 พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 73
73 ฝึกอบรมบ้านต้นแบบเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน หมู่ที่ 2 พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 70
74 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 66
75 ฺBig Cleaning Day พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 70
76 โครงการการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 68
77 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาตำบล บางวันเกมส์ ประจำปี 2560 พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 71
78 งานวันผู้สูงอายุ 60 อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 69
79 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 60 อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 65
80 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 67
81 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบางวัน อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 70
82 วัน อปพร. อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 70
83 วันท้องถิ่นไทย อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 68
84 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 73
85 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในสิทธิคนพิการ อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 68
86 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ (ระยะที่ 2) พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017 91
87 โครงการการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2017 115
88 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 715
89 งานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2560 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 104
90 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 108
91 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 96
92 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 97
93 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ วัดบางครั่ง พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 85
94 วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 89
95 ประเพณีชักพระ อำเภอคุระบุรี ประจำปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 90
96 รับโล่รางวัล องค์กรปกครองดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 96
97 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทำสารคดีชุดยุทธศาสตร์พังงา พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 83
98 การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลดำเนินงานลด คัดแยกขยะในสถานศึกษา พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 93
99 โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน พนักงาน พนักงานจ้าง ส.อบต.และผู้นำชุมชน อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2017 93
100 โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน พนักงาน พนักงานจ้าง ส.อบต.และผู้นำชุมชน อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2017 89
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ASEAN