ipday
หน้าแรก กิจกรรมเด่น ๆ อบต.

ข้อมูลการดำเนินงาน

กิจกรรมเด่น อบต.
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 อังคาร, 30 ตุลาคม 2018 16
2 วันปิยมหาราช พุธ, 24 ตุลาคม 2018 13
3 กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ รัชกาลที่ 9 จันทร์, 22 ตุลาคม 2018 16
4 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จันทร์, 22 ตุลาคม 2018 13
5 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 จันทร์, 22 ตุลาคม 2018 13
6 เดินขบวนลดใช้ถุงพลาสติก จันทร์, 22 ตุลาคม 2018 14
7 โครงการอบรมฟื้นฟูอาสากู้ชีพ/ศึกษาดูงานอาสากู้ชีพ จันทร์, 22 ตุลาคม 2018 10
8 Big Cleannig Day จันทร์, 22 ตุลาคม 2018 9
9 โครงการค่ายอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี 2561 จันทร์, 22 ตุลาคม 2018 10
10 กิจกรรม "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว" จันทร์, 22 ตุลาคม 2018 11
11 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พุธ, 15 สิงหาคม 2018 17
12 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 พุธ, 15 สิงหาคม 2018 16
13 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018 19
14 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อังคาร, 31 กรกฏาคม 2018 17
15 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 17
16 แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ศุกร์, 20 กรกฏาคม 2018 18
17 โครงการครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์เชิงบวก ประจำปี 2561 เสาร์, 14 กรกฏาคม 2018 18
18 ฺBig Cleaning Day ปราบยุงลายป้องกันไข้เลือดออก จันทร์, 09 กรกฏาคม 2018 19
19 การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ศุกร์, 29 มิถุนายน 2018 18
20 เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 พุธ, 27 มิถุนายน 2018 19
21 โครงการเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 เสาร์, 16 มิถุนายน 2018 18
22 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 อังคาร, 29 พฤษภาคม 2018 15
23 "กิจกรรมตำบลบางวันสะอาด 3 Rs- ประชารัฐ" ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 17
24 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 พุธ, 25 เมษายน 2018 18
25 งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 พุธ, 18 เมษายน 2018 16
26 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ตำบล ประจำปี 2561 "บางวันเกมส์" อังคาร, 10 เมษายน 2018 20
27 ฺBig Cleaning Day พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 17
28 อปพร.ศึกษาดูงาน ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 21
29 อบต.บางพระเหนือ จ.ระนอง ศึกษาดูงาน พุธ, 28 มีนาคม 2018 17
30 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำปี 2561 ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 18
31 อบต.เคลื่อนที่ พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2018 15
32 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 17
33 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิตย์, 18 มีนาคม 2018 22
34 โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" อังคาร, 13 มีนาคม 2018 21
35 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 อังคาร, 06 มีนาคม 2018 26
36 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มหาสอน จ.ลพบุรี อังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2018 32
37 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 อังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2018 24
38 กิจกรรมเคารพธงชาติ จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018 21
39 การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2018 15
40 โครงการฝึกอาชีพการถักเปลจากเชือกไนลอน ประจำปี 2561 จันทร์, 22 มกราคม 2018 16
41 โครงการงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561 จันทร์, 15 มกราคม 2018 17
42 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จันทร์, 15 มกราคม 2018 16
43 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 19
44 Big Cleaning Day อังคาร, 05 ธันวาคม 2017 17
45 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในสิทธิคนพิการ อังคาร, 14 พฤศจิกายน 2017 16
46 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 64
47 วันปิยะมหาราช อังคาร, 24 ตุลาคม 2017 69
48 มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวง รัชกาลที่ 9 พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2017 58
49 จิตอาสาพัฒนาวัด อังคาร, 17 ตุลาคม 2017 60
50 วันครบรอบ 1 ปี สวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 จันทร์, 16 ตุลาคม 2017 58
51 สถานีโทรทัศน์ TPBS อังคาร, 10 ตุลาคม 2017 66
52 โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 59
53 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 49
54 พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 53
55 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบางวัน (ปลูกดาวเรือง) จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 54
56 วันแม่ 12 สิงหาคม 2560 จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 47
57 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 51
58 โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 46
59 Big Cleaning Day จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 43
60 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและคนดูแลคนพิการ (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 42
61 แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 53
62 หล่อเทียนพรรษา ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 50
63 โครงการ อบต.บางวัน สานสัมพันธ์ (ร้องเพลงชาติ) ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 48
64 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2560 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 52
65 โครงการค่ายอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 55
66 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอพยพคนพิการ พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 53
67 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 50
68 ฝึกอบรมบ้านต้นแบบเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน หมู่ที่ 6 พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 55
69 ฝึกอบรมบ้านต้นแบบเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน หมู่ที่ 2 พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 52
70 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 47
71 ฺBig Cleaning Day พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 52
72 โครงการการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 49
73 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาตำบล บางวันเกมส์ ประจำปี 2560 พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 53
74 งานวันผู้สูงอายุ 60 อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 49
75 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 60 อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 46
76 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 47
77 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบางวัน อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 53
78 วัน อปพร. อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 51
79 วันท้องถิ่นไทย อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 50
80 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 54
81 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในสิทธิคนพิการ อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017 49
82 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ (ระยะที่ 2) พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017 72
83 โครงการการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2017 94
84 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 622
85 งานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2560 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 82
86 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 89
87 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 77
88 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 79
89 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ วัดบางครั่ง พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 67
90 วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 70
91 ประเพณีชักพระ อำเภอคุระบุรี ประจำปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 74
92 รับโล่รางวัล องค์กรปกครองดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 78
93 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทำสารคดีชุดยุทธศาสตร์พังงา พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 64
94 การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลดำเนินงานลด คัดแยกขยะในสถานศึกษา พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 73
95 โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน พนักงาน พนักงานจ้าง ส.อบต.และผู้นำชุมชน อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2017 74
96 โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน พนักงาน พนักงานจ้าง ส.อบต.และผู้นำชุมชน อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2017 73
97 12 สิงหา มหาราชินี พุธ, 05 ตุลาคม 2016 83
98 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 อังคาร, 16 สิงหาคม 2016 75
99 แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 74
100 ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 96
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ASEAN