ipday
หน้าแรก แผนพัฒนาตำบล การประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อมูลการดำเนินงาน

การประเมินผลแผนพัฒนา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี งปม.2561 ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2018 รัตนาวดี 53
2 รายงานติดตามแผนและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 ดุษฎี 93
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ,ศ.2558-2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พุธ, 02 ธันวาคม 2015 มนัญชยา 212
4 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พุธ, 02 ธันวาคม 2015 มนัญชยา 153
5 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ประจำปี 2557 อังคาร, 06 มกราคม 2015 ดุษฎี 334
6 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ประจำปีงบประมาณ 2554 จันทร์, 19 ธันวาคม 2011 manager 585
7 ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ประจำปี พ.ศ.2554 จันทร์, 19 ธันวาคม 2011 กันตา ต่างจิตร์ 1076
8 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-255) ประจำปี 2553 พฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2010 angoun 581
 
ASEAN