ipday
หน้าแรก แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาสามปี

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนาสามปี
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25ุ60-2562) อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016 มนัญชยา 236
2 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016 มนัญชยา 142
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016 มนัญชยา 128
4 แผนปฏิบัติการออกประชาคม ปี 2559 จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016 มนัญชยา 131
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน จันทร์, 22 มิถุนายน 2015 office 191
6 ประกาศประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) พุธ, 29 เมษายน 2015 ดุษฎี 229
7 ประกาศประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) พุธ, 29 เมษายน 2015 ดุษฎี 156
8 ประกาศ อบต.บางวัน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) พฤหัสบดี, 26 มิถุนายน 2014 กันตา ต่างจิตร์ 391
9 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) อังคาร, 01 ตุลาคม 2013 กันตา ต่างจิตร์ 478
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) อังคาร, 01 ตุลาคม 2013 กันตา ต่างจิตร์ 375
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558).doc พุธ, 11 กรกฏาคม 2012 กันตา ต่างจิตร์ 575
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) พุธ, 11 กรกฏาคม 2012 กันตา ต่างจิตร์ 431
13 แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2011 กันตา ใจรัมย์ 489
14 ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2011 กันตา ใจรัมย์ 479
15 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2546) พุธ, 13 ตุลาคม 2010 angoun 526
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) พฤหัสบดี, 01 กรกฏาคม 2010 angoun 514
17 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อังคาร, 09 มีนาคม 2010 manager 521
 
ASEAN