ipday
หน้าแรก แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาสามปี

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนาสามปี
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25ุ60-2562) อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016 มนัญชยา 274
2 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016 มนัญชยา 176
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016 มนัญชยา 164
4 แผนปฏิบัติการออกประชาคม ปี 2559 จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016 มนัญชยา 162
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน จันทร์, 22 มิถุนายน 2015 office 222
6 ประกาศประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) พุธ, 29 เมษายน 2015 ดุษฎี 320
7 ประกาศประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) พุธ, 29 เมษายน 2015 ดุษฎี 189
8 ประกาศ อบต.บางวัน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) พฤหัสบดี, 26 มิถุนายน 2014 กันตา ต่างจิตร์ 427
9 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) อังคาร, 01 ตุลาคม 2013 กันตา ต่างจิตร์ 509
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) อังคาร, 01 ตุลาคม 2013 กันตา ต่างจิตร์ 407
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558).doc พุธ, 11 กรกฏาคม 2012 กันตา ต่างจิตร์ 611
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) พุธ, 11 กรกฏาคม 2012 กันตา ต่างจิตร์ 461
13 แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2011 กันตา ใจรัมย์ 521
14 ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2011 กันตา ใจรัมย์ 516
15 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2546) พุธ, 13 ตุลาคม 2010 angoun 562
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) พฤหัสบดี, 01 กรกฏาคม 2010 angoun 545
17 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อังคาร, 09 มีนาคม 2010 manager 554
 
ASEAN