ipday
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ - กู้ภัย อบต.บางวัน หน่วยกู้ชีพ อบต.บางวัน ซ้อมแผนรถเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยกู้ชีพ อบต.บางวัน ซ้อมแผนรถเกิดอุบัติเหตุ
ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ - กู้ภัย อบต.บางวัน
เขียนโดย ดุษฎี   
หน่วยกู้ชีพ อบต.บางวัน ซ้อมแผนรถเกิดอุบัติเหตุโดยมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถ ต้องใช้เครื่องตัดถ่างในการนำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถ

Ku508 
 
ASEAN