ipday
หน้าแรก แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลการดำเนินงาน

แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าในท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ซึ่งมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ มีสัตว์ป่าชุกชุม
และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามw เช่น น้ำตก สภาพป่า ฯลฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่น้ำตกตำหนัง      
       เป็น น้ำตกขนาดใหญ่ทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาหิน สูงประมาณ 60 ม. ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่าง
เหมาะแก่การเล่นน้ำมากเป็นน้ำตกที่เดินทางไปเที่ยวได้สะดวกที่สุดของอุทยานแห่งชาติศรีพังงา
จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติจะมีทางรถยนต์ต่อเข้าไปอีกราว 1.5 กิโลเมตร
 จากนั้นเดินเท้าผ่านแอ่งปลาพลวงและผืนป่าร่มรื่นไปอีก 500 เมตร ก็จะถึงน้ำตกตำหนัง
ระหว่างทางมีนกหลายชนิดให้ชม เช่น นกหัวขวานสีน้ำตาล นกปรอดเล็กตาขาว นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล ฯลฯ

กิจกรรม :
 •     - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 •     - เที่ยวน้ำตก
 •     - ดูนก

 • NP204S2T3P4N936E_2
  น้ำตกโตนเด้งและน้ำตกโตนอู

         น้ำตกโตนเด้ง และ น้ำตกโตนอู เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ “ผืนป่าศรีพังงา”

  กิจกรรม 
 •      - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 •      - เที่ยวน้ำตก


 • NP204S2T3P4N4256E
  น้ำตกโตนต้นเตย       
           จาก ที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีทางเดินไปน้ำตกโตนต้นเตย ผ่านลำธารที่มีก้อนหินน้อยใหญ่ประมาณ
   30 นาที จะถึงน้ำตกชั้นล่าง เรียกว่า น้ำตกโตนเตยน้อย สูง 10 เมตร จากนั้นเดินตามลำธารไปจนถึงน้ำตกโตนเตย
  ที่ทิ้งตัวลงจากผาหินสูง 45 เมตร อยู่ท่ามกลางป่าดงดิบ มีเฟิน หวาย และนกหลายชนิดให้พบเห็น เช่น นกเขียวคราม
   นกเขียวก้านตอง นกโพระดกคางแดง ฯลฯ ในช่วงฤดูฝนที่น้ำหลากไม่สามารถ
  เดินตามลำธารเข้าไปได้ ควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยนำทางเพราะอาจหลงทางได้

  กิจกรรม 
 •       - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 •       - เที่ยวน้ำตก

 • NP204S2T3P4N938E  น้ำตกต้นไทร

          เกิดจากลำน้ำซึ่งตกจากโขดหินขนาดใหญ่ บริเวณใกล้น้ำตกจะมีต้นไม้ใหญ่น้อย
   และโขดหินสวยงาม สายน้ำไหลตกลงมาตามผาหินสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกมีต้นไทรอยู่หลายต้น
  จนเป็นที่มาของชื่อน้ำตกทางเข้าน้ำตกอยู่เลยด่านตรวจอุทยานแห่งชาติก่อนเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
   มาเล็กน้อย เมื่อพบทางแยกให้เลี้ยวซ้าย ผ่านสวนผลไม้ชาวบ้านไปอีก 2 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินเลาะลำธารเข้าไปถึงน้ำตก
   ควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยนำทางแต่ในช่วงฤดูฝนจะเดินเข้าไปน้ำตกไม่ได้ จากน้ำตกโตนต้นไทรไปอีก 500 เมตร
  จะถึง ถ้ำค้างคาว ซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก


  กิจกรรม 
 •      - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 •      - เที่ยวน้ำตก


 • NP204S2T3P4N937E

  น้ำตกโตนหินรา และน้ำตกโตนขิงแห้ง

          น้ำตกโตนหินรา และน้ำตกโตนขิงแห้ง เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินป่า
  ”ศรีพังงา – ไทรทอง” สภาพป่าไม้บริเวณน้ำตกทั้งสอง เป็นป่าไม้ที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์
   ห่างจากที่ทำการกลางอุทยานแห่งชาติศรีพังงา ประมาณ 3 กิโลเมตร ตลอดระยะทางจะต้องเดินเท้าซึ่งเป็นเส้นทางที่ชันและอันตราย
   จนถึงน้ำตก จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางเข้าไป

  กิจกรรม
 •       - เที่ยวน้ำตก

 • NP204S2T3P4N4243E  น้ำตกสวนใหม่

           น้ำตกสวนใหม่ เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสวยงามตามธรรมชาติมากเหมาะสำหรับกิจกรรม
  ศึกษาธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ศง.1 (น้ำตกสวนใหม่) ห่างจากที่ทำการกลางประมาณ 48 กิโลเมตร

  กิจกรรม
 •        - เที่ยวน้ำตก

 • NP204S2T3P4N4230E  วังปลาพลวง
           วังปลาพลวง เป็นวังปลาขนาดใหญ่ที่มีปลาพวงจำนวนมากอาศัยอยู่บริเวณเส้นทางเดินไปน้ำตกตำหนัง

  กิจกรรม
         
  - เดินป่าซึกษาธรรชาติ

      

  1056105600624scene250311_142025  สะพานพระอร่าม

        สะพานพระอร่าม เป็นร่องรอยสะพานที่ผู้ทำเหมืองแร่ ได้สร้างข้ามผ่านคลองนางย่อน ยาวประมาณ 25 เมตร

  เพื่อขนถ่ายแร่จากภูเขา ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศง.2 (สะพานพระอร่าม) ห่างจากที่ทำการกลางประมาณ

  40 กิโลเมตร


  กิจกรรม :

 •        - ชมประวัติศาสตร์
 • NP204S2T3P4N4269E


   


  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
          ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณลานจอดรถของน้ำตกตำหนัง มีทางเดินไต่เขาผ่านป่าดิบชื้

  นขึ้นไปจนถึงจุดชมทิวทัศน์มองเห็นบริเวณที่คลองตำหนังไหลผ่านป่าชายเลนลงทะเลระหว่างทางมีต้นไทร

  ซึ่งถ้าโชคดีเป็นช่วงลูกไทรสุกก็จะมีโอกาสได้พบนกหลากชนิดที่แวะมากินลูกไทร เช่น นกแก๊ก รวมทั้งนกเงือก

  หายากเช่น นกชนหิน นกเงือกดำ ในบริเวณนี้ยังมีพืชหากยาก เช่น กระโถนพระฤาษี บัวผุด ด้วย จากนั้นเส้นทางจะ

  ผ่านน้ำตกโตนอู น้ำตกโตนเด้ง แล้ววกกลับมายังจุดเริ่มต้น

  กิจกรรม :
 •     - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 •     - ชมพรรณไม้
 •     - ดูนก


 • NP204S2T3P4N939E

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NP204S2T3P4N939E_1


  ที่ตั้งและการเดินทาง

  สถานที่ติดต่อ

        อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

            ตู้ปณ.  22  ปทจ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  82110

            โทรศัพท์ 08 6952 5246   โทรสาร 0 7642 4726   อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

  การเดินทาง

  รถยนต์

            ดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต สายเก่า ผ่านป่าเทือกเขานมสาว

  เลี้ยวเข้าทางแยกสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตรงหลักกิโลเมตรที่ 756 เป็นเส้นทางลำลองจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4

  (จากปากทางบ้านตำหนัง) เข้าเขตน้ำตกตำหนังเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถนนสาดยางตลอดเส้นทาง 

           อุทยานแห่งชาติศรี พังงา อยู่ห่างจากทางท่าเรือคุระบุรี จังหวัดระนอง ประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากทางท่าเรือ

  ทับละมุจังหวัดพังงา ประมาณ 70 กิโลเมตร สถานที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมป่า น้ำตก ศึกษาธรรมชาติ

  ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
   
  ASEAN