ipday
หน้าแรก สภาพและข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลการดำเนินงาน

สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตร

     ในด้านการเกษตร ตำบลบางวันมีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 1,696 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 73,233 ไร่ ทำการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้และพืชผัก

การประมง
      เป็นการประกอบการในลักษณะการประมงชายฝั่ง เช่น การจับสัตว์น้ำโดยใช้เรือประมงขนาดเล็กการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โดยมีผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงโดยประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนครัวเรือน

การปศุสัตว์
      เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร

การบริการ
     - โรงแรม , รีสอร์ท        จำนวน 2 แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- โรงแรม , รีสอร์ท                       จำนวน  2   แห่ง
- โรงงาน                                    จำนวน  1  แห่ง
- ร้านเสริมสวย                            จำนวน  4   แห่ง 
- บ้านเช่า                                   จำนวน  3   แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน                                  จำนวน  2   แห่ง
- ตลาดนัด                                  จำนวน  5  แห่ง
- ร้านอาหาร – เครื่องดื่ม               จำนวน  2   แห่ง
- ร้านของชำ                               จำนวน  60 แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์, ซ่อมเรือ      จำนวน   5  แห่ง
- สถานที่ตั้งเครือข่ายเสาโทรศัพท์ จำนวน   5  แห่ง

แรงงาน
     แรงงานในพื้นที่ตำบลบางวัน แบ่งเป็น แรงงานภาคการเกษตร แรงงานภาคเอกชน และแรงงานภาครัฐ แรงงานโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตร

การท่องเที่ยว
  ในเขตพื้นที่  มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  ได้แก่ 
- อุทยานแห่งชาติศรีพังงา    (น้ำตกตำหนัง) ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  2  มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
การคมนาคมเข้าสู่น้ำตกสะดวก

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติศรีพังงา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาหิน สูงประมาณ

60 ม. ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่าง เหมาะแก่การเล่นน้ำมาก เป็นน้ำตกที่เดินทางไปเที่ยวได้สะดวก

ที่สุดของอุทยานแห่งชาติศรีพังงา จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติจะมีทางรถยนต์ต่อเข้าไปอีกราว

1.5 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าผ่านแอ่งปลาพลวงและผืนป่าร่มรื่นไปอีก 500 เมตร ก็จะถึงน้ำตก

ตำหนัง ระหว่างทางมีนกหลายชนิดให้ชม เช่น นกหัวขวานสีน้ำตาล นกปรอดเล็กตาขาว

นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล ฯลฯ

ลักษณะของสถานที่

 อยู่ห่าง 4.5 กิโลเมตร จากที่ทำการอุทยานและเดินเท้าต่อไปอีก 500 เมตร น้ำตกตำหนังสูง

ประมาณ 60 เมตร บรรยากาศโดยรอบ มีความร่มรื่นเต็มไปด้วยไม้นานาพรรณ ช่วงเวลาที่เหมาะ

แก่ท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี


DSC05954       DSC05948
 
N1  N2

N3   N4


Dividers__15


N5

จากการสำรวจพบว่าพลับพลึงธารยังมีความสมบูรณ์ มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ ท้องถิ่นจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา และอนุรักษ์ให้ดอกพลับพลึงธารเป็นดอกไม้คู่บ้านคู่เมือง และเป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดสำคัญของโลก จึงคาดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของพลับพลึง ธาร ที่หาไม่ได้ในพื้นที่อื่น

                ทั้งนี้ ดอกพลับพลึงธาร นั้น เป็นพืชน้ำเฉพาะถิ่น ที่พบได้ในประเทศไทย บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองเท่านั้น โดยจะพบบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง และออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือประมาณเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ของทุกปี

                สำหรับลักษณะของดอกพลับพลึงธาร จะเป็นดอกตูมสีขาว ชูช่อขึ้นเหนือน้ำ หากบานแล้วจะส่งกลิ่นหอมอบอวล แต่ทว่ากลับมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสาเหตุของการขุดลอกคูคลอง ภัยธรรมชาติ และการลักลอบเก็บไปขาย จึงต้องมีการกำหนดนโยบายและปลุกกระแสอนุรักษ์ต้นพลับพลึงธารขึ้น เพื่อให้คงพืชพันธุ์หายากชนิดนี้อยู่คู่กับเมืองไทยไปได้อีกนาน ๆ

N6

N7

N8

N9coco


 
ASEAN