ipday
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง แม่บ้าน

ข้อมูลการดำเนินงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง แม่บ้าน PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย ดุษฎี   
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 เวลา 14:31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาบุคคล เป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง แม่บ้าน
n133
n134
 
ASEAN