ipday
หน้าแรก สินค้า OTOP

ข้อมูลการดำเนินงาน

สินค้า OTOP
016_DSC02103
หมวกผลิตจากโฟมยางพารา
ผลิตภัณฑ์ของ  หมู่ที่ 1  บ้านบางวัน

DK10 

น้ำพริกหอยหวาน
ผลิตภัณฑ์ของ หมู่ที่ ๖ บ้านบางติบ

DK11 

แชมพู สบู่ เหงือกปลาหมอ
ผลิตภัณฑ์ของ หมู่ที่ ๖ บ้านบางติบ 
 
ASEAN