ipday
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประชาสัมพันธ์การยืนยันสถานะสิทธิฯผู้สูงอายุ คนพิการ

ข้อมูลการดำเนินงาน

ประกาศประชาสัมพันธ์การยืนยันสถานะสิทธิฯผู้สูงอายุ คนพิการ PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย ดุษฎี   
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2018 เวลา 15:16
ประกาศ อบต.บางวัน เรื่องการยืนยันสถานะสิทธิ และการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ.2562 (รายใหม่) ภายในเดือนกันยายน 2561
office2
 
ASEAN