ipday
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางวัน

ข้อมูลการดำเนินงาน