ipday
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางวัน

ข้อมูลการดำเนินงาน